Souhlas s provozním řádem a poskytnutí první pomoci

Maternity-care-krokodyl-tobik

V souladu s  ustanovením § 35 zákona č.372/2011 Sb. O zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), v platném znění a jeho zákonní zástupci výše uvedené nezletilé osoby souhlasím s poskytnutím zdravotnických služeb, které jsou nad rámec § 38 odst. 1, písm. C) a odst. 4, písm. B), tedy poskytnutí nezbytné péče k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví, poskytnutí neodkladné péče první pomoci, nezbytně nutná hospitalizace související nezbytnou zdravotní péči apod.

Letní příměstské tábory ve Sportovním centru Řepy