plavecka-vyuka-skol-tobik

Plavecká výuka mateřských
a základních škol

PLAVECKÁ ŠKOLA MATERNITY CARE se vyznačuje profesionálním vedením KURZŮ PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY všech věkových skupin.

Váš zájem vede k otevírání dalších kurzů plavání nabité plné zábavy.

Kurzy jsou vedeny především k posunu v plaveckých dovednostech dětí mateřských i základních škol.

Volejte a zajistěte kurz pro skupiny dětí z MŠ a ZŠ ještě dnes.

Tým plavecké školy MATERNITY CARE je tvořen absolventy FTVS a zdravotníky s dlouholetými zkušenostmi, s empatickým a osobním přístupem. Pro děti mateřských škol i základních škol jsou kurzy plavání připraveny s ohledem na jejich plavecké dovednosti. Při první lekci plavání dochází k rozřazení dle pokročilosti a k dané skupině je přiřazen příslušný instruktor, který je kurzem plavání provází, rozvíjí jejich plavecké dovednosti a prohlubuje bezpečné zásady plavání.

Kurzy pro děti MŠ a ZŠ zajišťujeme ve Sportovním centru Řepy a v Hotelu Floret.

Mám zájem o výuku plavání

kurzy-plavani-praha-tobik

Kurzy plavání pro děti
od 6-ti měsíců do 4 let
ve Sportovním centru Řepy