plavecka-vyuka-skol-tobik

Plavecká výuka mateřských
a základních škol

PLAVECKÁ ŠKOLA MATERNITY CARE se vyznačuje profesionálním vedením KURZŮ PRO MATEŘSKÉ A ZÁKLADNÍ ŠKOLY všech věkových skupin.

Váš zájem vede k otevírání dalších kurzů plavání nabité plné zábavy.

Kurzy jsou vedeny především k posunu v plaveckých dovednostech dětí mateřských i základních škol.

Volejte a zajistěte kurz pro skupiny dětí z MŠ a ZŠ ještě dnes.

Tým plavecké školy MATERNITY CARE je tvořen absolventy FTVS a zdravotníky s dlouholetými zkušenostmi, s empatickým a osobním přístupem. Pro děti mateřských škol i základních škol jsou kurzy plavání připraveny s ohledem na jejich plavecké dovednosti. Při první lekci plavání dochází k rozřazení dle pokročilosti a k dané skupině je přiřazen příslušný instruktor, který je kurzem plavání provází, rozvíjí jejich plavecké dovednosti a prohlubuje bezpečné zásady plavání.

Lekce jsou metodicky vedeny tak, aby dětem v plaveckých skupinách zajišťovaly radost z plavání, ale i zdokonalovaly jejich plavání. Záleží nám na zdraví a zdravém vývoji dětí, proto využití sauny po kurzu plavání vám plavecká škola, v Hotelu Valnovka, poskytuje jako bonus.

Kurzy pro děti MŠ a ZŠ dále zajišťujeme ve Sportovním centrum Řepy, v Hotelu Floret.

Mám zájem o výuku plavání

kurzy-plavani-praha-tobik

Letní příměstské tábory ve Sportovním centru Řepy