plavani-s-kojenci-praha

Plavání dětí
od 6-ti měsíců do 4 let

Velmi oblíbenými kurzy plavání, které PLAVECKÁ ŠKOLA MATERNITY CARE zajišťuje je PLAVÁNÍ DĚTÍ OD 6-ti MĚSÍCŮ.

Informace a přihlášky do podzimního kurzy od 1.9.2020 do 19.12.2020 v Cordeus zde

Plánované otevření kurzů plavání pro děti od 6-ti měsíců v SC Řepy je v jednání, sledujte nás

Co udělat? Stačí zavolat nebo vyplnit formulář :-).

Vývoj dítěte je v druhé polovině roku charakterizován zdokonalováním pohybových dovedností, jako je lezení, sezení, stoj na nohou a chůze. V tomto období je dobré, začít s kojencem plavat v bazénu, protože ve vaně je již „plavání“ s dítětem díky jeho velikosti značně omezené. S dítětem pokračujeme v dovednostech, které si mohly osvojit v průběhu „plavání“ ve vaně nebo vše maminkách v průběhu prvních lekcí vysvětlíme a vyzkoušíme v praxi. Pokud v tomto období s „plaváním“ dítěte začínáte, není potřeba si lámat hlavu, že je již pozdě. Dítě si s největší pravděpodobností díky své adaptabilitě na vodu a nové prostředí zvykne. Pomáhá mu k tomu bezesporu i to, že je v průběhu lekce ve vodě spolu s rodičem. Během lekce panuje příjemná atmosféra, lekce je vedena instruktorkou a v neposlední řadě se používají vhodné a atraktivní pomůcky. Lekce plavání jsou doprovázeny říkačkami, básničkami a písničkami a jsou v trvání 30 – 45 min. Po skončení lekce můžete adaptační čas, který je pro dítě nezbytný strávit zdravým saunováním nebo využitím přilehlé relaxační místnosti. Se zásadami zdravého saunování budete seznámeni na začátku kurzu plavání. Budete tím moci předcházet onemocnění horních cest dýchacích a podporovat imunitní systém dítěte. Záleží nám na zdraví a zdravém vývoji dětí, proto využití sauny po kurzu plavání vám plavecká škola poskytuje jako BONUS.

Mám zájem o plavání s dětmi

plavecka-vyuka-skol-tobik

Letní příměstské tábory ve Sportovním centru Řepy