Proč je dobré s dětmi plavat a jaké to má výhody?

Text: Mgr. Lucie Marková, DiS., Maternity care s r.o.

Proč je dobré s dětmi plavat a jaké to má výhody?

Cílem "kojeneckého plavání" není naučit kojence v pravém slova smyslu plavat (je to do 12 měsíce věku dítěte nemožné)  nebo urychlit jeho psychomotorický vývoj. Cílem tohoto plavání není ani výsledek, což někteří rodiče zapomínají a nutí děti k výkonům.
Smysl "kojeneckého plavání" spočívá ve vytváření podmínek k pohybovým projevům kojenců, k podněcování a rozvoji těchto projevů a to pohybovou aktivitou příjemnou. Je spojeno s hrou a s příjemnými prožitky, jak rodičů, tak dětí, a dochází k obohacení jejich vzájemné vazby.
Voda je pro dítě prostředím, na které je odmalička zvyklé, dodává mu pocit jistoty a bezpečí.

Pravidelnými návštěvami plaveckých lekcí pro děti od 6-ti měsíců vedete své miminko především k aktivnímu pohybu a učíte dítě pociťovat tělěsný pohyb jako nepostradatelný pro zdárný vývoj lidského organismu.
 

Z hlediska zdraví přinese dítěti tako aktivita především následující výhody:
- otužování
- příznivý vliv na srdeční systém
- zlepšení střevní peristaltiky
- děti v závislosti na plavání lépe spí a celkově prospívají, mají větší chuť k jídlu
- pohyb ve vodě napomáhá k odstranění různých nedostatků a vad držení těla, tělo je nadlehčováno díky výhodné specifické hmotnosti, rovněž díky plavání zesilují zádové svaly udržující správné zakřivení páteře
- pobyt ve vodě uspokojuje psychické potřeby dítěte a umožňuje jeho rychlejší pohybový vývoj

V neposlední řadě se Vaše dítě může také naučit vyrovnávat se s nepříznivými podmínkami a překonávat je, rozvíjí se u něj vůle, vytrvalost a upevňuje se kázeň. Děti, které dříve poznají vliv vody, získají pro ni cit a celkově zesílí - je tedy předpoklad, že se naučí dříve a lépe plavat. Všechny tyto faktory můžou vést k záchraně života dítěte před utonutím.

 

 

Rezervovat ukázkovou lekci/kurz

CAPTCHA
Ochrana proti spamu