Abeceda potápění a neb "šup pod vodu"

Abeceda potápění a neb „šup pod vodu“

Co je to abeceda víme všichni, většinou už i děti než jdou do školy. Co to ale je „Abeceda potápění?“

Zjednodušeně by se dalo říct, že se jedná o soubor po sobě jdoucích prvků, které na sebe vzájemně navazují a díky kterým lze dítě naučit potápět pod vodu pomocí zvoleného slovního signálu.

Plavání kojenců poprvé zpracoval metodicky doktor Miloslav Hoch v 70. letech minulého století. První cviky, jak s miminkem ve vodě zacházet a jak mu prospět tzv. „vaničkováním“, tedy plaváním doma ve vaně dokázal, že pozitivně ovlivňuje psychický a motorický vývoj dítěte.

V 80. letech se s dětmi začalo více plavat a prokázaly se pozitivní účinky na jejich zdraví. Spustila se osvěta. V dnešní době patří kojenecké plavání k jedné z nejpopulárnějších aktivit malých dětí.

U dětí po 3. měsíci věku vymizí vrozený reflex zatajení dechu, ideální tedy je, pokud začnou trénovat již před tímto obdobím. Reflex se posiluje, stane se podmíněným a děti dokážou zatajit dech na daný slovní pokyn. K samotnému potopení pod vodu však vede dlouhá cesta a dosáhnout ho lze pouze trpělivým, citlivým a nenásilným způsobem.

S Abecedou potápění může začít novorozené miminko již po zhojení pupečníkové jizvy v napuštěné vaně, základní prvky lze však trénovat také u umyvadla. Největší pozornost a nejdelší čas věnujeme prvním třem až pěti krůčkům, na jejichž úspěšném osvojení reakce na signál závisí zvládnutí dalšího postupu.

Rychlost a návaznost jednotlivých prvků na sebe si dítě určuje samo. Další prvek Abecedy potápění zařazujeme teprve tehdy, když dítě zvládlo prvek předchozí, postupujeme pomalu, mezi jednotlivými prvky ulevujeme miminku pauzou a odpočinkovou polohou.

Rodiče by si měli uvědomit, že každé dítě je jiné, je tedy nutné postupovat pomalu, vnímat potřeby a nálady dítěte a nic zbytečně neuspěchat.

 

Ideální je, pokud pro nácvik Abecedy potápění rodiče zvolí kvalifikovanou a zkušenou instruktorku vaničkového plavání, která navštěvuje klienty doma. Dítě nemusí nikam cestovat, je ve známém prostředí, čas lekcí se dá nastavit tak, aby respektoval jeho denní režim a navíc instruktorka může rodiče seznámit s řadou dalších užitečných informací, pomoc s manipulací s miminkem, předvést ukázku kojeneckých masáží, apod.

Školená instruktorka také dovede lépe odhadnout co miminko zvládne, a kdy je vhodné zařadit nový prvek nebo pokračovat v tréninku dosud naučeného. Rodiče by toto měli respektovat a nikdy nedělat sami víc  než jim instruktorka ukáže.

 

„Signál

Před provedením jakéhokoliv prvku Abecedy potápění vždy dítě oslovíme jménem a použijeme tzv. signál.

Oslovení dítěte by mělo být krátké a jasné, vhodnější je taková forma jména, kterou v běžném životě nevyužíváme.

Signál musí být krátký a dvojslabičný, stále se stejnou intonací, např.  „ááá šup“, „ááá hop“, „ááá žbluňk“, přičemž první část signálu („ááá“) je pokyn pro dítě a druhá část signálu  („šup“) je povel pro rodiče, že mohou prvek provést.

Naučený signál je stále stejný. Výhodou je, když ho říká jen jeden rodič, alespoň zpočátkuOslovení a signál by mělo být vyslovováno zvučněji než při běžném kontaktu, aby dítě mělo možnost správně zareagovat. Používáme jej pouze při nácviku Abecedy potápění, jeho vyslovování v jiných situacích může vést k tomu, že jej dítě přestane vnímat a respektovat při nácviku.

 

První čtyři prvky Abecedy potápění zařazujeme od narození až do cca 3. měsíce věku dítěte, základem je zvládnutí polohy na bříšku. Po natrénování každého krůčku se již k předchozím prvkům nevracíme, výjimku tvoří jen nenálada dítěte nebo delší přestávka způsobená např. nemocí, pak je vhodné začít opět o krok zpět.

 

„Prvek A“

Základním prvkem Abecedy potápění je otírání obličeje dítěte od čela přes kořen nosu k bradě celou plochou mokré ruky. Dítěti přetíráme obličej pomalu (zhruba v délce potápění) tak, aby stačilo zadržet dech. Před každým otřením oslovujeme dítě signálem. Ruka, která otírá obličej dítěte přichází ze strany nebo ze shora (nikdy ne zepředu), dítě by nemělo ruku vidět - je nutné, aby reagovalo pouze na zvukový podnět.

Tento prvek můžeme opakovat několikrát během dne u umyvadla. Dítě držíme v klubíčku tak, abychom dobře viděli na jeho obličej a mohli pozorně sledovat jeho reakce. Zkusit to můžeme také při koupání ve vaničce nebo ve vaně.

 

„Prvek B“

Zařadíme vždy po zopakování prvku „A“. Jde o polití dítěte kapkami vody z dlaně na kořen jeho nosu. Vodu do dlaně nabíráme a na miminko kapeme opět z boku hlavičky nebo shora, nikoliv zepředu (abychom u něj nevytvářeli i vizuální signál). Zpočátku můžeme kapky vody na obličeji jemně otřít, ale postupně od toho upouštíme. Prvek lze trénovat  v poloze "klubíčko", u umyvadla, ve vaně nebo v bazénu - na předloktí rodiče či na jeho pokrčeném koleni.

Opět každému polití předchází oslovení a použití signálu.

 

„Prvek C“

Prvek „C“ zařazujeme pouze v případě, kdy dítě zvládlo prvek předchozí.

Dítě poléváme vodou z kelímku lehce přes čelo až kořen nosu. Vodu nabíráme z boku hlavy a lijeme ji slabým proudem, silný proud vody by mohl dítě polekat. Dobu polévaní prodlužujeme cca od půl vteřiny do zhruba tří vteřin a všímáme si jak dítě při přelití vodou zatajuje dech.

 

Do 3.-4. měsíce věku miminka úplně postačí nácvik tří základních prvků, trénink je možný u umyvadla, v malé vaničce nebo ve vaně.

 

„Prvek D“

Zařazujeme až tehdy kdy kojenec umí zatajit dech, nejprve ale opakujeme prvek předchozí. Doporučujeme také si nejprve vyzkoušet souhru celého prvku na panence.

Dítě oslovíme, důrazně proneseme signál a následně polijeme obličej. Dítě leží na bříšku na předloktí rodiče nebo je v poloze klubíčko. Při polévání dítě zároveň krátce zhoupneme pod vodní hladinu.

Dítě nepotápíme moc hluboko, zpočátku jen po špičku či kořen nosu. Postupně pak zanoření prohlubujeme a prodlužujeme i dobu potopení - od cca půl vteřiny do zhruba tří vteřin.

Prvek procvičujme podle nálady dítěte, během nácviku mu poskytneme čas i na odpočinek a odreagování.

Tento prvek bývá náročný pro dítě i pro rodiče. Ti totiž musí zvládnout správnou souhru oslovení, vyřčení signálu, polití, potopení a vynoření.

 

„Prvek E“

Pokud rodiče s miminkem pilně a správně trénovali celou Abecedu potápění, čeká je další prvek což je vlastně plynulé potopení (zanoření) miminka pod vodu. Dítě musí reagovat na signál, zatajit dech, někdy také zavírá oči a ústa. Ponoření se provádí již bez polévání po vyslovení signálu lehkým zhoupnutím pod vodní hladinu a pozvolna se prodlužuje doba pod vodou.

Pro rodiče může být někdy první potopení miminka stresující, mají strach, že se naloká vody, proto zanoření i vynoření provedou moc rychle a dítě vyděšeně sledují.

 

Další nejčastější chyby rodičů při nácviku :

  • dítě potopí dříve než ho stačí polít
  • polijí a potopí dítě dřív než stačí vyslovit signál
  • signál vysloví  nesměle a nevýrazně a dítě nestačí reagovat
  • dítě neosloví dítě vůbec
  • dítě osloví vícekrát
  • špatnou manipulací a úchopem může také vznikat nežádoucí záklon hlavy dítěte

 

Komplexní Abeceda potápění obsahuje ještě další prvky jako je potopení za hračkou, potopení po skoku, otáčení pod vodou, atd. Nácvik pak pokračuje v bazénu v organizovaných kurzech plavání pro děti od 6-ti měsíců.

Pokud ale rodiče nestihli vaničkovou přípravu v domácím prostředí, není třeba se bát začít s miminkem plavat v kurzech od 6-ti měsíců v některé z kvalifikovaných plaveckých škol. I zde se prostřednictvím jednotlivých prvků začíná s Abecedou potápění krok po krůčku od začátku.

 

Rezervovat ukázkovou lekci/kurz

CAPTCHA
Ochrana proti spamu